Portfolios > Lit

White Whale: Herman Melville
White Whale: Herman Melville
Oil on canvas
48 x 36 inches
2021