Portfolio > Lit

White Whale: Herman Melville
White Whale: Herman Melville
Oil on canvas
60 x 48 inches
2021